والیبال بهترین ورزش دنیا

اسامی بازیکنان تیم ذوب اهن اصفهان

شماره
   نام
نام خانوادگی
نام پیراهن
        تولد
قد
وزن
باشگاه
1
پوران
زارع
P.ZARE
1363/08/02
185
62
ذوب اهن
2
زهرا
واحدی
Z.VAHEDI
1362/11/25
175
65
ذوب اهن
3
فاطمه
خمسه
F.KHAMSE
1361/10/07
178
73
ذوب اهن
4
بهاره
نیازی
B.NIAZI
1362/11/26
175
65
ذوب اهن
5
صفورا
گل افشان
S.GOLAFSHAN
1363/06/15
17065
ذوب اهن
6
نیلوفر
ابراهیمی
N.EBRAHIMI
1370/09/02
180
74
ذوب اهن
7
مهتاب
رحمانی
M.RAHMANI
1371/06/04
183
63
ذوب اهن
8
نگار
کیانی
N.KIANI
1371/03/19
170
57
ذوب اهن
9
ندا
چملانیان
N.CHAMLANIAN
1372/12/16
183
75
ذوب اهن
10
فرانک
بابلیان
F.BABOLIAN
1371/01/29
178
66
ذوب اهن
11سودابه
هاشمیان
S.HASHEMIN
1360/09/27
170
65
ذوب اهن
12
سمیه
کاوه
S.KAVEH
1366/01/01
177
72
ذوب اهن
13شقایق
شفیع
SH.SHAFI
1374/01/18
175
73
ذوب اهن
14مهسا
صابری
M.SABERI
1371/11/26
177
72
ذوب اهن
15
شکوفه
صفری
SH.SAFARI
1367/12/1718778ذوب اهن
16شبنمعلیخانیSH.ALIKHANI1371/07/0417057ذوب اهن

     13
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 0:52  توسط   |